Napełnienie klimatyzacji R134 – 150 zł + 25 zł za każde 100g czynnika.
Napełnienie klimatyzacji R1234 – 180 zł + 80 zł za każde 25g czynnika.